ORTOBIONOMI

Ortobinomi är ett naturligt sätt att korrigera avvikelser i kroppen som orsakar obehag och smärta. Behandlingsprocessen är mjuk och följsam och leder till ett ökat välbefinnande.

OrtoBioNomi betyder läran om den rätta rörelsen. ”Orto” betyder korrigera, ”Bio” betyder liv och ”Nomi” betyder lag eller lära.

Med mjuka rörelser, lätta tryck och i avslappnande ställningar letar vi efter det smärtfria och spänningsfria läget. Vi jobbar med den rörelse som finns för att påskynda kroppens naturliga läkningsprocess. Vi jobbar MED kroppens naturliga rörelsemönster, INTE EMOT.

Vi tvingar inte kroppen till manipulationer eller stretching utan vi ger kroppen en egen chans att korrigera sig själv, att hitta tillbaka till det naturliga rörelsemönstret.

När det finns en obalans eller störning i rörelseapparaten skapar det en blockering vilket ger värk och smärta någonstans i kroppen. Flyttar man eller ändrar läge på leden eller muskeln med en lätt kompression öppnar vi upp för flödet och blockeringen kan släppa taget. Vatten rinner där det är minst motstånd, likaså är det med flödet i kroppen